x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Eines TIC x Sortides i treball de camp