x Comunicació oral x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Resolució de problemes