x Comunicació oral x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Representacions i models x Sortides i treball de camp