x Comunicació oral x Indagació i recerca x Fonts primàries x Animacions i simulacions x Eines TIC x Comunicació escrita