x Comunicació oral x Indagació i recerca x Fonts primàries x Comunicació escrita