x Comunicació oral x Indagació i recerca x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Eines TIC x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp