x Comunicació oral x Indagació i recerca x Representacions i models