x Comunicació oral x Indagació i recerca x Resolució de problemes x Animacions i simulacions x Representacions i models