x Comunicació oral x Indagació i recerca x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp