x Comunicació oral x Indagació i recerca x Resolució de problemes x Representacions i models