x Comunicació oral x Indagació i recerca x Eines TIC x Raonament i argumentació