x Comunicació oral x Representacions i models x Resolució de problemes x Indagació i recerca x Animacions i simulacions