x Comunicació oral x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Representacions i models x Animacions i simulacions