x Comunicació oral x Resolució de problemes x Representacions i models x Comunicació escrita x Animacions i simulacions