x Comunicació oral x Resolució de problemes x Eines TIC x Comunicació escrita