x Comunicació oral x Resolució de problemes x Eines TIC x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Imatge, so i vídeo