x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Indagació i recerca x Eines TIC x Comunicació escrita x Resolució de problemes