x Comunicació oral x Eines TIC x Animacions i simulacions x Comunicació escrita x Exercitació lingüística