x Comunicació oral x Eines TIC x Animacions i simulacions x Indagació i recerca x Comunicació escrita