x Comunicació oral x Eines TIC x Animacions i simulacions x Treball en context