x Comunicació oral x Eines TIC x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Indagació i recerca x Sortides i treball de camp