x Comunicació oral x Eines TIC x Comunicació escrita x Gestió d'informació