x Comunicació oral x Eines TIC x Fonts primàries x Raonament i argumentació