x Comunicació oral x Eines TIC x Indagació i recerca x Raonament i argumentació