x Comunicació oral x Eines TIC x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Imatge, so i vídeo