x Comunicació oral x Eines TIC x Exercitació lingüística x Animacions i simulacions