x Comunicació oral x Exercitació lingüística x Animacions i simulacions