x Comunicació oral x Exercitació lingüística x Eines TIC