x Comunicació oral x Exercitació lingüística x Treball en context