x Comunicació oral x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Eines TIC x Indagació i recerca