x Comunicació oral x Gestió d'informació x Comunicació escrita x AICLE/CLIL/EMILE x Exercitació lingüística