x Comunicació oral x Gestió d'informació x Indagació i recerca x Animacions i simulacions