x Fonts primàries x Animacions i simulacions x Comunicació oral x Indagació i recerca x Comunicació escrita