x Fonts primàries x Comunicació escrita x Raonament i argumentació x Eines TIC x Indagació i recerca