x Fonts primàries x Comunicació escrita x Eines TIC x Animacions i simulacions x Indagació i recerca