x Fonts primàries x Comunicació escrita x Eines TIC x Raonament i argumentació