x Fonts primàries x Comunicació escrita x Gestió d'informació