x Fonts primàries x Comunicació oral x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Animacions i simulacions