x Fonts primàries x Comunicació oral x Raonament i argumentació