x Fonts primàries x Comunicació oral x Eines TIC x Animacions i simulacions