x Fonts primàries x Mapes i plànols x Raonament i argumentació