x Fonts primàries x Exercitació lingüística x Comunicació escrita