x Fonts primàries x Exercitació lingüística x Raonament i argumentació