x Imatge, so i vídeo x ODS x Eines TIC x Representacions i models