x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Comunicació oral x Gestió d'informació