x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Comunicació oral x Eines TIC x Indagació i recerca