x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Eines TIC x Indagació i recerca