x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Eines TIC x Resolució de problemes x Indagació i recerca