x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Eines TIC x Sortides i treball de camp x Indagació i recerca x Comunicació oral