x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Eines TIC x Gestió d'informació